Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου Lawcals
Available online at www.lawcals.com/termsofuse

Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου Lawcals    1
Α. Όροι Χρήσης Ιστοτόπου Lawcals    2
1.    Ποιοι είμαστε    2
2.    Στοιχεία εταιρείας    2
3.    Τι προσφέρουμε    2
4.    Πώς λειτουργεί    3
5.    Είδη Χρηστών    3
6.    Αποδοχή των Όρων    3
7.    Γλώσσα    4
8.    Παρεχόμενες Υπηρεσίες    4
9.    Διάρκεια παροχής και τροποποίηση των υπηρεσιών    4
10.    Ορθή χρήση των Υπηρεσιών από τους χρήστες    5
11.    Ασφάλεια    5
12.    Δικαιώματα του Ιστοτόπου    6
13.    Δεδομένα Χρηστών    6
Ποια στοιχεία κοινοποιούνται σε άλλους χρήστες    6
Παράδειγμα    7
14.    Ενημερώσεις λογισμικού    7
15.    Διάρκεια ισχύος    7
16.    Περιορισμός Ευθύνης    8
17.    Αποποίηση Ευθυνών    9
18.    Τροποποιήσεις των Όρων    9
19.    Δωσιδικία    10
20.    Τρόποι πληρωμής και πολιτική επιστροφών    11
21.    Αξιολόγηση Συναλλαγής    12
22.    Επίλυση διαφορών μεταξύ των χρηστών    12
B. Πολιτική Απορρήτου – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Lawcals    14
1.    Ορισμοί    14
2.    Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων    14
3.    Σκοπός επεξεργασίας    14
4.    Αποδέκτες των δεδομένων    15
5.    Διάρκεια επεξεργασίας    16
6.    Δικαιώματα που απορρέουν από τον GDPR    17


Α. Όροι Χρήσης Ιστοτόπου Lawcals
Έκδοση 1.1/1-6-2019
1.    Ποιοι είμαστε
Η πλατφόρμα Lawcals(www.lawcals.com) παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης σε επαγγελματίες νομικούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το εμπορικό σήμα “Lawcals” είναι κατοχυρωμένο στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
2.    Στοιχεία εταιρείας
Η ομάδα του Lawcals θα συστήσει σύντομα νομικό πρόσωπο για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών.
3.    Τι προσφέρουμε
Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα οι χρήστες ανάλογα με τα κριτήρια που έχουν θέσει και την διαθεσιμότητα των άλλων χρηστών, συνδέονται με άλλους επαγγελματίες στην παροχή νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναδεικνύοντας δυνατότητες συνεργασίας.
Στη συνέχεια ο Ιστότοπος τους διευκολύνει να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους για συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ φροντίζει για την ομαλή μεταφορά των χρημάτων από τον ένα χρήστη στον άλλο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συνεργασίας.
Οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα, ενώ σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ούτε θα μπορούσαν να εκληφθούν ως νομικές συμβουλές. Άλλωστε, οι ίδιοι οι χρήστες του ιστοτόπου είναι επαγγελματίες στον τομέα των νομικών υπηρεσιών και αναγνωρίζουν ότι η υπηρεσία εστιάζεται αποκλειστικά στην διευκόλυνση της συνεργασίας των επαγγελματιών του οικείου κλάδου.
4.    Πώς λειτουργεί
Ο Ιστότοπος είναι απλά πάροχος υπηρεσιών διασύνδεσης μεταξύ επαγγελματιών νομικών. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά επαγγελματίες του νομικού κλάδου στην Ελλάδα (δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους, δικαστές) χρήστες οι οποίοι με τη χρήση του Ιστοτόπου δηλώνουν την επαγγελματική τους ιδιότητα. Ο χρήστης χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα κατανοώντας πλήρως ότι ο Ιστότοπος δεν εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία με κανένα τρόπο πέρα από την διευκόλυνση της επικοινωνίας των χρηστών μεταξύ τους.
5.    Είδη Χρηστών
Υπάρχουν τρία είδη χρηστών: ο Απλός Χρήστης, ο Εγγεγραμμένος Χρήστης και ο Εγγεγραμμένος Χρήστης με πληρωμή.
Ως Απλός Χρήστης ορίζεται όποιος απλώς περιηγείται στην Ιστοσελίδα της υπηρεσίας
Ως Εγγεγραμμένος Χρήστης ορίζεται εκείνος ο οποίος εγγράφεται στις υπηρεσίες του Ιστοτόπου ώστε να μπορεί να αναζητήσει άλλους νομικούς για την ανάθεση σε αυτούς νομικών υπηρεσιών είτε να περιλαμβάνεται στις λίστες με τα αποτελέσματα, όταν αυτά γίνουν διαθέσιμα.
Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης με πληρωμή έχει όλα τα δικαιώματα του Εγγεγραμμένου χρήστη και τα προνόμια της εκάστοτε συνδρομής που χρησιμοποιεί.
6.    Αποδοχή των Όρων
Πριν συνεχίσετε, σας προτείνουμε να τυπώσετε ή να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο των παρόντων Όρων Χρήσης για το αρχείο σας. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, πρέπει πρωτίστως να συμφωνήσετε με τους Όρους. Αν δεν αποδεχτείτε τους Όρους, πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση της υπηρεσίας και να ζητήσετε από τους διαχειριστές να διαγράψουν το προφίλ σας.
Μπορείτε να αποδεχτείτε τους Όρους:
(A) κάνοντας κλικ στην αποδοχή ή συμφωνία προς τους Όρους, όπου σας παρέχεται η εν λόγω επιλογή από τον Ιστότοπο στην διασύνδεση/περιβάλλον επικοινωνίας με τον χρήστη για οποιαδήποτε Υπηρεσία, ή
(B) χρησιμοποιώντας πραγματικά τις Υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ο Ιστότοπος θα θεωρήσει τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων εφεξής.
7.    Γλώσσα
Όπου σας παρέχεται από τον Ιστότοπο μετάφραση της έκδοσης των Όρων στην Αγγλική γλώσσα, συμφωνείτε ότι η μετάφραση παρέχεται προς διευκόλυνσή σας και μόνο και ότι οι εκδόσεις των Όρων στην Ελληνική γλώσσα θα διέπουν τη σχέση σας με τον Ιστότοπο. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της έκδοσης των Όρων στην ελληνική γλώσσα και της μετάφρασης, θα υπερισχύουν οι όροι της ελληνικής έκδοσης.
8.    Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Ιστότοπος αφορούν αποκλειστικά στην ενημέρωση των χρηστών και στην διευκόλυνση της μεταξύ τους επικοινωνίας. Αν και ο Ιστότοπος έχει καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε τα στοιχεία να είναι ακριβή, δεν ευθύνεται για την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων, ούτε και για ενέργειες μελών του. Τα μέρη γνωρίζουν και αποδέχονται και συμφωνούν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες του Ιστοτόπου θα παρέχονται μέσω τρίτων συνεργατών.
9.    Διάρκεια παροχής και τροποποίηση των υπηρεσιών
Ο Ιστότοπος καινοτομεί συνεχώς προκειμένου να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες του. Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι το είδος και η φύση μέρους των Υπηρεσιών που παρέχονται από τον Ιστότοπο μπορούν να τροποποιούνται ή και να διακόπτονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες. Αντιστοίχως, ο χρήστης δικαιούται να διακόψει ή να αναστείλει τη χρήση των Υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή και δεν υποχρεούται να ενημερώσει συγκεκριμένα τον Ιστότοπο όταν διακόψει ή να αναστείλει τη χρήση των Υπηρεσιών.
Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι μολονότι ο Ιστότοπος μπορεί επί του παρόντος να μην έχει θέσει ένα προκαθορισμένο ανώτατο όριο για τον αριθμό μεταδόσεων που μπορείτε να λαμβάνετε ή να αποστέλλετε μέσω των Υπηρεσιών ή για την περιεκτικότητα του αποθηκευτικού χώρου για την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας, τέτοια ως άνω προκαθορισμένα ανώτατα όρια μπορούν να τεθούν από τον Ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Ιστοτόπου.
10.    Ορθή χρήση των Υπηρεσιών από τους χρήστες
Προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένες Υπηρεσίες, μπορεί να ζητηθούν από το χρήστη προσωπικές πληροφορίες (όπως στοιχεία ταυτότητας ή επικοινωνίας) ή επαγγελματικές πληροφορίες στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής στην Υπηρεσία, ή στο πλαίσιο της συνεχούς χρήσης των Υπηρεσιών από τον χρήστη. Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι οποιαδήποτε πληροφορία εγγραφής παρέχετε στον Ιστότοπο θα είναι πάντοτε ακριβής, ορθή και ενημερωμένη.
Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι ο χρήστης δεν δικαιούται να εισέρχεται, αλλά ούτε και να αποπειράται να εισέλθει οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από τη διασύνδεση/περιβάλλον επικοινωνίας που παρέχει η Εταιρεία, εκτός αν αυτό έχει συγκεκριμένα επιτραπεί βάσει ξεχωριστής συμφωνίας με τον Ιστότοπο.
Ο Χρήστης δηλώνει ότι δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία παρεμβαίνει στις Υπηρεσίες ή διαταράσσει τις Υπηρεσίες (ή τους διακοσμητές και τα δίκτυα τα οποία συνδέονται με τις Υπηρεσίες).
11.     Ασφάλεια
Οι Χρήστες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασης που σχετίζονται με οποιονδήποτε λογαριασμό, τον οποίο χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους στις Υπηρεσίες. Αντιστοίχως, συμφωνούν ότι παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι απέναντι στον Ιστότοπο για κάθε δραστηριότητα η οποία λαμβάνει χώρα από τον λογαριασμού σας. Σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικού σας κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας, συμφωνούν ότι θα ειδοποιήσετε αμέσως τον Ιστότοπο στη διεύθυνση security@lawcals.com.
12.     Δικαιώματα του Ιστοτόπου
Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ο Ιστότοπος έχει κάθε δικαίωμα, όπως κυριότητα επί των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία υφίστανται εντός των Υπηρεσιών (είτε τα δικαιώματα αυτά τυγχάνουν κατοχυρωμένα είτε όχι, και οπουδήποτε στον κόσμο μπορεί να υφίστανται τα ανωτέρω δικαιώματα).
Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ότι ορισμένα προφίλ χρηστών είναι ψευδή ή έστω παραπλανητικά, αυτά θα απενεργοποιούνται άμεσα, παρέχοντας την δυνατότητα στους χρήστες να αποδείξουν την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν υποβάλλει.
13.     Δεδομένα Χρηστών
Είναι αυτονόητο και προφανές ότι τα δεδομένα σας, σας ανήκουν. Διατηρείτε τα πνευματικά δικαιώματα και κάθε άλλο δικαίωμα, το οποίο ήδη κατέχετε επί του Περιεχομένου το οποίο υποβάλετε, αποστέλλετε ή προβάλετε στις ή μέσω των Υπηρεσιών. Δηλώνετε και εγγυάστε προς τον Ιστότοπο ότι έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και τις εξουσίες για την παραχώρηση της ανωτέρω άδειας χρήσης.
Κατανοείτε ότι ο Ιστότοπος, κατά την εκτέλεση των απαιτούμενων τεχνικών ενεργειών για την παροχή των Υπηρεσιών προς τους χρήστες μας, μπορεί (α) να μεταδίδει ή να διανέμει τις πληροφορίες που καταχωρείτε σας σε διάφορα δίκτυα και μέσα, και (β) να προβαίνει σε αλλαγές αναγκαίες για την συμμόρφωση και προσαρμογή του ανωτέρου Περιεχομένου προς τις τεχνικές απαιτήσεις της σύνδεσης δικτύων, συσκευών, υπηρεσιών ή μέσων.
Ποια στοιχεία κοινοποιούνται σε άλλους χρήστες
Τα στοιχεία των χρηστών διατίθενται μόνο σε άλλους χρήστες, οι οποίο κάνουν έρευνα για την ανέρευση συνεργατών. Συγκεκριμένα, ο χρήστης όταν αναζητά συνεργάτες μπορεί να πατήσει το κουμπί «Εύρεση συνεργατών» και να αναζητήσει διαθέσιμους Lawcals μέσα στην πλατφόρμα, η οποία θα επιστρέψει την λίστα με τα αποτελέσματα των διαθέσιμων χρηστών. Η λίστα περιλαμβάνει το όνομα και το επώνυμο, το όνομα, την φωτογραφία και την πόλη όπου έχει την έδρα του ο οικείος δικηγόρος σύλλογος του χρήστη. Παράλληλα, ο χρήστης που αναζητά θα έχει πρόσβαση και στο προφίλ του εκάστοτε νομικού που πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα.
Παράδειγμα
Ένας δικηγόρος Λάρισας, θα συνοδεύεται με την ένδειξη Λάρισα κάτω από το όνομά του.
Το προφίλ του χρήστη περιλαμβάνει τα εξής δεδομένα: όνομα και επώνυμο χρήστη, ιδιότητα (πχ δικηγόρος, δικαστικός επιμελητής), ΑΜ του νομικού (πχ. Αριθμός μητρώου ΔΣΑ) τοποθεσία, φωτογραφία, βιογραφικό και ότι περιλαμβάνεται στο πεδίο «λίγα λόγια» για τον συνάδελφο νομικό. Δεν δημοσιοποιούνται σε καμία περίπτωση τα παρακάτω στοιχεία: ΑΦΜ και ΔΟΥ του συναδέλφου επαγγελματία νομικού, κινητό τηλέφωνο και ταχυδρομική διεύθυνση.
14.    Ενημερώσεις λογισμικού
Το Λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείτε μπορεί αυτόματα να προβεί στην τηλεφόρτωση (downloading) και εγκατάσταση ενημερώσεων κατά καιρούς από τον Ιστότοπο. Οι ενημερώσεις αυτές σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να βελτιώνουν, ενισχύουν και αναπτύσσουν περαιτέρω τις Υπηρεσίες και ενδέχεται να έχουν τη μορφή διορθωτικών προγραμμάτων σφαλμάτων λογισμικού (bug fixes), ενισχυμένων λειτουργιών, νέων αυτοτελών λογισμικών μονάδων και εντελώς νέων εκδόσεων. Συμφωνείτε να παραλαμβάνετε τις ως άνω ενημερώσεις (και να επιτρέπετε στον Ιστότοπο να τις παραδίδει σε εσάς) ως τμήμα της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς.
15.     Διάρκεια ισχύος
Οι Όροι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρι την καταγγελία τους, είτε από εσάς είτε από τον Ιστότοπο, όπως καθορίζεται κατωτέρω.
13.2 Εάν επιθυμείτε να καταγγείλετε την σύμβασή σας με τον Ιστότοπο, μπορείτε να το πράξετε:
(α) ειδοποιώντας τον Ιστότοπο οποιαδήποτε χρονική στιγμή
(β) κλείνοντας τους λογαριασμούς σας για όλες τις Υπηρεσίες, τις οποίες χρησιμοποιείτε, όπου σας δίνεται η επιλογή αυτή από τον Ιστότοπο.
13.3 Ο Ιστότοπος μπορεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς εμπεριστατωμένη αιτιολογία, να καταγγείλει την σύμβασή με τον χρήστη. Ενδεικτικά, εάν:
(Α) παραβιάσατε οποιονδήποτε από τους Όρους (ή ενεργήσατε κατά τρόπο ο οποίος καταδεικνύει σαφώς ότι δεν σκοπεύετε ή δεν δύνασθε να συμμορφωθείτε με τους Όρους), ή
(Β) επιβάλλεται εκ του νόμου στον Ιστότοπο να το πράξει ή
(Γ) ο συνεργάτης, με τον οποίο ο Ιστότοπος προσέφερε τις Υπηρεσίες προς εσάς, έχει διακόψει τη σχέση του με τον Ιστότοπο, ή έπαυσε να προσφέρει τις Υπηρεσίες σε εσάς, ή
(Δ) ο Ιστότοπος στρέφεται ως προς το να μην παρέχει πλέον τις Υπηρεσίες προς χρήστες στη χώρα, στην οποία κατοικείτε ή από την οποία χρησιμοποιείτε την υπηρεσία, ή
(Ε) η παροχή των Υπηρεσιών προς εσάς από το Ιστότοπο δεν είναι, κατά την άποψη του Ιστοτόπου, πλέον εμπορικά εφικτή.
16.     Περιορισμός Ευθύνης
14.1 Οι Υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν" και ο Ιστότοπος δεν σας παρέχει καμιά εγγύηση ως προς αυτές.
14.2 Συγκεκριμένα, ο Ιστότοπος δεν εγγυάται σε εσάς, ότι:
(Α) η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας,
(Β) η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς θα είναι αδιατάρακτη, έγκαιρη, ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα,
(Γ) οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από εσάς ως αποτέλεσμα της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς θα είναι ακριβής ή αξιόπιστη, και
(Δ) ότι ελαττώματα στη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε Λογισμικού σας παρέχεται ως μέρος των Υπηρεσιών θα διορθώνονται.
(Ε) ότι ο συνεργαζόμενος επαγγελματίας θα φέρει εις πέρας την ανατεθείσα σε αυτόν εργασίας.
Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλης φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.
Τίποτα από όσα αναφέρονται στους Όρους δεν θα επηρεάσει τα θεσμοθετημένα δικαιώματα, τα οποία πάντοτε απολαμβάνετε ως καταναλωτής και τα οποία δεν δικαιούσθε συμβατικά να αποποιηθείτε.
17.     Αποποίηση Ευθυνών
Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν συνδέσεις (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους (websites) ή περιεχόμενο ή πηγές. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να μην έχει κανένα έλεγχο επί οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή πηγής τα οποία παρέχονται από εταιρείες ή πρόσωπα πέραν του Ιστοτόπου. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε ως άνω εξωτερικού δικτυακού τόπου ή πηγής, και ότι δεν επιβεβαιώνει το αληθές του λόγου οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.
Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ο Ιστότοπος δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, την οποία μπορεί να έχετε υποστεί ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των ανωτέρω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εμπιστοσύνης επιδείξατε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.
18.     Τροποποιήσεις των Όρων
Ο Ιστότοπος μπορεί κατά καιρούς να τροποποιεί Όρους Χρήσης του. Όταν συντελεστούν οι ανωτέρω τροποποιήσεις, ο Ιστότοπος θα διαθέσει νέο αντίγραφο των Όρων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lawcals.com/termsofuse και οι όποιοι νέοι Όροι θα διατίθενται σε εσάς από, ή μέσω, των σχετιζόμενων Υπηρεσιών.
Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι εάν χρήστης χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, μετά την ημερομηνία κατά την οποία τροποποιήθηκαν οι Όροι, ο Ιστότοπος θα θεωρήσει την ανωτέρω χρήση από εσάς ως αποδοχή των ενημερωμένων Καθολικών ή Πρόσθετων Όρων. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών.
19.     Δωσιδικία
Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών, ενδέχεται (ως αποτέλεσμα της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς, ή μέσω αυτής) να χρησιμοποιήσετε μία Υπηρεσία ή να προβείτε στην τηλεφόρτωση (downloading) ενός τμήματος λογισμικού, ή να αγοράσετε αγαθά, τα οποία παρέχονται από άλλο πρόσωπο ή εταιρεία. Η χρήση από εσάς των ανωτέρω άλλων υπηρεσιών, λογισμικού ή αγαθών μπορεί να υπόκειται σε ξεχωριστούς όρους ανάμεσα σε εσάς και τον Ιστότοπο ή το πρόσωπο στο οποίο αφορούν. Στην περίπτωση αυτή, οι Όροι δεν επηρεάζουν την έννομη σχέση σας με τις ως άνω άλλες εταιρείες ή άτομα.
Οι Όροι αποτελούν την ενιαία και μοναδική σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τον Ιστότοπο και διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς (με την εξαίρεση, ωστόσο, οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών, τις οποίες μπορεί να παρέχει σε εσάς ο Ιστότοπος βάσει ξεχωριστής γραπτής συμφωνίας), και αντικαθιστούν πλήρως οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες ανάμεσα σε εσάς και τον Ιστότοπο σχετικά με τις Υπηρεσίες.
Συμφωνείτε ότι εάν ο Ιστότοπος δεν ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους Όρους (ή το οποίο απολαμβάνει ο Ιστότοπος βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου δικαίου), αυτό δεν θα θεωρείται ως παραίτησή του από τα δικαιώματά του και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση του.
Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο, αρμόδιο να αποφανθεί επ’ αυτού του θέματος, κρίνει ότι οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους είναι άκυρος, στην περίπτωση αυτή, ο άκυρος όρος θα αφαιρείται από τους Όρους, χωρίς να επηρεάζονται οι λοιποί Όροι, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να είναι δεσμευτικοί.
Οι Όροι και η σχέση σας με τον Ιστότοπο βάσει των Όρων, θα διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Εσείς και ο Ιστότοπος συμφωνείτε την υποβολή σας στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, η οποία τυχόν προκύπτει από τους Όρους. Παρά τα όσα ορίζονται ανωτέρω, συμφωνείτε ότι ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιβολή ασφαλιστικών μέτρων (ή αντίστοιχου τύπου επείγουσα νομική αρωγή) σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.
20.    Τρόποι πληρωμής και πολιτική επιστροφών
Ο Ιστότοπος αμείβεται για τις υπηρεσίες που παρέχει με τους παρακάτω τρόπους:
1)    Συνδρομή
a.    Μηνιαίες
Οι Μηνιαίες συνδρομές ανανεώνονται αυτόματα την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την αρχή του επόμενου μήνα. Δεν επιστρέφεται συνδρομή σε περίπτωση που ακυρώσει ο συνδρομητής την συνδρομή του πριν το τέλος του μήνα.
Παράδειγμα: Χρήστης ακυρώνει τη συνδρομή του στις 15 Ιουνίου, ενώ έχει πληρώσει τον Ιούνιο. Η συνδρομή του θεωρείται ενεργή μέχρι το τέλος Ιουνίου και δεν δικαιούται επιστροφής χρημάτων.
b.    Ετήσιες.
Οι Ετήσιες συνδρομές ανανεώνονται αυτόματα την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους. Δεν επιστρέφεται συνδρομή σε περίπτωση που ακυρώσει ο συνδρομητής την συνδρομή του πριν το τέλος του έτους. Σε περίπτωση εγγραφής στην μέση του έτους χρεώνεται η μηνιαία συνδρομή μέχρι την αρχή του έτους.
Παράδειγμα: χρήστης ακυρώνει την ετήσια συνδρομή του τον Ιούλιο. Η συνδρομή του θεωρείται ενεργή μέχρι το τέλος του έτους και δεν δικαιούται επιστροφής των υπόλοιπων μηνών σε περίπτωση μη χρήσης τους.
2)    Ποσοστά επί των αμοιβών.
a.    Χρήστες με ενεργή μηνιαία ή ετήσια συνδρομή
Οι χρήστες που διατηρούν ενεργή μηνιαία συνδρομή δικαιούνται να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα πληρώνοντας μειωμένο ποσοστό επί των υπηρεσιών που παρέχουν μέσα από την πλατφόρμα σε σχέση με τους λοιπούς χρήστες.
b.    Λοιποί χρήστες
Οι λοιποί χρήστες μπορούν να αναθέσουν εργασία ή να δεχθούν ανάθεση, όμως θα πληρώσουν τις τιμές τιμοκαταλόγου τις πλατφόρμας, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, ανεξάρτητα από το ποσό των νομικών υπηρεσιών που θα παρέχουν ή θα χρησιμοποιήσουν μέσω της πλατφόρμας.
3)    Πολιτική επιστροφής χρημάτων.
Ισχύει ότι αναφέρθηκε ανωτέρω. Ο χρήστης δικαιούται να κάνει διακοπή των υπηρεσιών οποτεδήποτε, όμως δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων για τυχόν υπολειπόμενη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών
21.    Αξιολόγηση Συναλλαγής
Στο τέλος κάθε εργασίας, τα μέρη αξιολογούνται, ώστε να μπορούν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρείχαν, αλλά και να διατηρείτε υψηλό το επίπεδο παροχής νομικών υπηρεσιών μέσω της πλατφόρμας.
22.    Επίλυση διαφορών μεταξύ των χρηστών
Η πλατφόρμα διατηρεί σε λειτουργία σύστημα επίλυσης διαφορών που τυχόν προκύψουν μεταξύ των μελών της. Τα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι η πλατφόρμα, στα πλαίσια της συμβατικής τους σχέσης δικαιούται να επιλύσει τυχόν διαφορές που θα δημιουργηθούν μεταξύ των μελών της και απαλλάσσουν τη πλατφόρμα από κάθε ευθύνη που τυχόν προκύψει, στα πλαίσια της ανωτέρω επίλυσης.
B. Πολιτική Απορρήτου – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Lawcals
Έκδοση 1.1/1-6-2019
1.     Ορισμοί
Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, χάριν συντομίας στο εξής «το υποκείμενο των δεδομένων».
Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
2.    Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
Για την σωστή παροχή των υπηρεσιών συλλέγουμε απλά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, αποθηκεύουμε τα εξής δεδομένα: όνομα, επίθετο, επάγγελμα, ημερομηνία γέννησης, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, φύλο,  ημερομηνία γέννησης, αριθμό τηλεφώνου, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), υγειονομική δομή στην οποία εξετάστηκε ο ασθενής, ονοματεπώνυμο.
3.    Σκοπός επεξεργασίας
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με εμάς, την επικοινωνία μαζί σας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία χορηγούνται καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίας μας σύμφωνα με την κείμενη κάθε φορά νομοθεσία και τις συμβατικές μας υποχρεώσεις.
4.    Αποδέκτες των δεδομένων
Δικαιούμεθα να διαβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες:
Α. σε αντιπροσώπους ή/και υπεργολάβους μας με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Β. Σε τρίτους - φυσικά ή νομικά πρόσωπα - που παρέχουν για λογαριασμό μας υπηρεσίες προώθησης και marketing τόσο της επιχείρησής μας όσο και των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας.
Γ. Σε τρίτους συνεργάτες μας οι οποίοι μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης.
Οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.
Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της Επιχείρησής μας, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση σε αυτά προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση απαγορεύεται.
Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την εταιρεία μας επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των σκοπών που περιγράφεται ανωτέρω.
Ο Ιστότοπος δεν θα διαθέτει προς πώληση ή άλλως θα διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Ο Ιστότοπος ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία, σε δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές, όπως ενδεικτικά στη «Γενική Γραμματεία Καταναλωτή» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», σε αρμόδια Υπουργεία, Νομαρχίες, Υγειονομικές Περιφέρειες, Τελωνεία, ΔΟΥ, ΣΔΟΕ, Αστυνομικά Τμήματα, Εισαγγελικές Αρχές, ανεξάρτητες ελεγκτικές εταιρίες κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας.
5.    Διάρκεια επεξεργασίας
Ο Ιστότοπος θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική μας σχέση. Σε περίπτωση που η σχέση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, θα τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας.
Επίσης, ο Ιστότοπος θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι πέντε (5) έτη από τη λήξη της σχέσης μεταξύ μας. Επισημαίνεται ότι εάν εκκρεμεί μεταξύ μας δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας θα τηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι την περαίωση της δικαστικής υπόθεσης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
6.    Δικαιώματα που απορρέουν από τον GDPR
Έχετε, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας περί και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα δικαιώματα ενημέρωσης / διαφάνειας, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), του περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων καθώς και όσα δικαιώματα  η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία προβλέπει. Τα δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, εκτός και αν λόγω επανάληψης επιφέρουν διαχειριστικό κόστος για την Εταιρεία.
Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο που αφορά προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με αποστολή e-mail στη διεύθυνση gdpr@lawcals.com ή με αποστολή σχετικής επιστολής προς την εταιρείας μας.
Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
Επίσης, επισημαίνουμε ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων σας που έχουν συλλεγεί για τους σκοπούς της σύμβασης ασφάλισης.
Ωστόσο, σας δηλώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσή σας όπως και η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, θα έχει ως συνέπεια την διακοπή και τη λήξη της μεταξύ μας σύμβασης ασφάλισης και τη μη κάλυψή σας δεδομένου ότι καμία σύμβαση ασφάλισης δεν δύναται να λειτουργήσει χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του λήπτη της ασφάλισης ή /και του ασφαλισμένου ή/και του δικαιούχου του ασφαλίσματος.
Τέλος, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2019


Επικοινωνία

Αν έχετε κάποια απορία είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε

LAWCALS.COM
Πανεπιστημίου 56
Αθήνα ΤΚ 10678
Τηλ: 2103824248 Email: info@lawcals.com Fax: 2103800307

Το Lawcals είναι η λύση για την συνεργασία:
• δικηγόρωνκάθε ηλικίας
• δικαστικών επιμελητών
• συμβολαιογράφων
• δικηγορικών εταιριών
• εταιρειών με οργανωμένα νομικά τμήματα

Στείλτε μας Email

Or follow us on social platform

© 2019 LawCals.com| Όροι Χρήσεις | CREATED BY ITWORX